Generační obměna v Plzni.

Ing. Petr Náhlík gratuluje Ing. Stanislavu Šecovi ke zvolení V pátek 17. 3. se konala v Plzni městská konference KDU-ČSL. Předseda městského výboru Ing. Petr Náhlík  zahájil jednání a informoval o situaci ve městě a v městské organizaci. Na konci svého projevu oznámil, že ve funkci předsedy je již 20 let, a že je potřeba generační obměna. Navrhl na své místo Ing. Stanislava Šece (33) a doporučil delegátům, aby jej podpořili. Kandidát svou nominaci přijal a vyzval dosavadního předsedu k tomu, aby z vedení úplně neodcházel a pomohl svými zkušenostmi. Ing. Petr Náhlík nominaci na prvního místopředsedu přijal. Předseda i místopředsedové byli zvoleni jednomyslně všemi delegáty. Za zmínku stojí, že bylo rozšířeno předsednictvo na formát 1 předseda a 4 místopředsedové. Kromě již zmíněného prvního místopředsedy se stal místopředsedou ještě Ing. Jiří Lodr,  Mgr. Pavel Janouškovec a Mgr. Štěpán Krňoul.  Nebývalý byl i zájem o možnost práce ve výboru městské organizace a tak je celkový počet členů výboru 17. Nový předseda vyzval ke spolupráci a vzájemné pomoci při nadcházejících parlamentních volbách, které označil jako klíčové.

Fotogalerii si pak můžete prohlédnout na stránkách Plzeňské městské organizace.

Barokní expozice Plzeňského kraje na Regiontour 2017 nadchla

V  rámci doprovodného programu atmosféru podtrhovala dobová hudba znějící z dokonalé imitace barokních varhan, 3D projekce, model Mariánské Týnice, na stánku vítaly hosty hraběnky a hrabata a připraveny byly zajímavě pojaté vědomostní soutěže o hodnotné ceny. První den veletrhu se na stánku konal slavnostní křest nově vydané brožury „Barokní tvář Plzeňského kraje“, kterou pokřtila Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu. V rámci 10. ročníku Velké ceny cestovního ruchu 2016/2017 zde získali 2. místo za nejlepší turistický produkt Šumavské bylinné lázně ParkHotelu v Kašperských Horách.

zdroj: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/barokni-expozice-plzenskeho-kraje-na-regiontour-2017-nadchla