Plzeňský kraj chce revitalizovat unikátní zámeckou oboru Horšov

Plzeňský kraj chce revitalizovat svoji zámeckou oboru v Horšově, kterou spravuje jeho střední odborná škola a učiliště. Pracuje na studii obnovy několikahektarové plochy, kterou chce mít hotovou do konce letošního roku 2017. Veškeré úpravy včetně rybníků a kanálu od Jakuba Krčína přijdou na desítky milionů korun.

Kraj chce posílit turistický ruch v regionu. Podle Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch, by bylo možné oboru propojit s dva kilometry vzdáleným státním hradem a zámkem Horšovský Týn, dále místním kapucínským klášterem a bývalou míčovnou, která je města a je rovněž nutné ji opravit. „Lidé teď jdou ze zámku a jedou pryč. Ale kousíček odtud je raně gotický kostel s unikátními freskami a přiléhá k němu unikátní a památkově chráněná obora,“ uvedla Ivana Bartošová. Navíc je tam kanál, který projektoval Jakub Krčín z Jelčan, jeden z nejznámějších rybníkářů. „Je to neznámé, a přitom úžasná deviza, která se musí otevřít turistům,“ doplnila náměstkyně hejtmana.

Obora na výjezdu z Horšovského Týna na Mariánské Lázně je přístupná, ale není upravená. Škola tam má statek a další část je volná jako obora s loukami a s barokním loveckým zámečkem Annaburg z roku 1744. „Když tam vstoupíte, je to malinký lednicko-valtický areál,“ řekla Ivana Bartošová. Turisté tam zatím jezdí jen na oběd do penzionu. Obora se soustavou rybníků byla založená na začátku 17. století, rybník je vyschlý. Na obnovu by se snažil kraj získat peníze z EU.

Začal Týden sousedů v Bavorské Železné Rudě

Vůbec poprvé mohou příhraniční regiony společně prezentovat svoji kulturu a cestovní ruch na jednom místě, a to během Týdnu sousedů v prostorách Muzea lokální železnice v Bavorské Železné Rudě, kde ve čtvrtek 29. června 2017 za přítomnosti náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové proběhla prezentace Plzeňského kraje…

Týden sousedů vznikl v rámci projektu Kulturní region Čechy – Bavorsko 2017, ve kterém jsou zapojeny příhraniční a sousední regiony Dolní Bavorsko, Horní Falc, Horní Franky, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. Projekt je podporován ze strany Bavorského ministerstva financí, pro rozvoj země a vlast.

Zahájení Týdne sousedů se uskutečnilo v Muzeu lokální železnice v Bavorské rudě, kde se návštěvníkům prezentovaly jednotlivé regiony jak z české, tak z bavorské strany hranice. Týden sousedů potrvá do neděle 2. června 2017 a program je připraven jak v Bavorské Železné Rudě, tak v nedalekém Zwieslu.

Týden sousedů od středy 28. června do neděle 2. července 2017 je vrcholem více než 30 přeshraničních kulturních akcí v rámci projektu Kulturní region Čechy – Bavorsko 2017. Kromě prezentace kulturních a turistických zajímavostí v průběhu čtyř dnů (28. 6. / 30. 6. / 1. 7. / 2. 7. 2017) na pěti nástupištích Muzea lokální železnice budou na Scéně sousedů před strojovnou vystupovat hudební skupiny, umělci a umělečtí řemeslníci z Čech a Bavorska. Další zpestření nabízí čepovaná regionální piva, kulinářské speciality a paralelní kulturní akce na české a bavorské straně. Město Železná Ruda oslaví 1. července během Rysích slavností 140 let železniční trati Mnichov – Plzeň – Praha s vyjížďkami parní lokomotivou. Na Javoru se bude konat Lesní akční den spolku WBV Viechtach. Během Týdne sousedů je vstup do Muzea lokální železnice volný.

Program ve čtvrtek 29. června (den konference)
• 10:30 – 12:30 hodin: Trh s muzejní pedagogikou v Muzeu lokální železnice: nadregionálně významná muzea lákají skupiny a školy k návštěvě
• 10:30 – 12:00 hodin: Prezentace Plzeňského kraje Baroko v západních Čechách v Galerii Kuns(t)räume v ulici Bahnhofstraße
• 13:00 hodin: Setkání pracovní skupiny Kultura a cestovní ruch Regionální kooperace Horní Falc – Plzeňský kraj v Galerii Kuns(t)räume v ulici Bahnhofstraße
• 14:00 – 16:30 hodin: Konference Impulzy pro přeshraniční spolupráci mezi školami v českých a bavorských příhraničních regionech na Gymnáziu ve Zwieselu

Program v pátek 30. června (10:00 až 18:00 hodin | 21.30 hodin Taneční divadlo)
• Prezentace šesti českých a bavorských příhraničních regionů se svou kulturou a cestovním ruchem na nástupištích v Muzeu lokální železnice
• Umělci, umělečtí řemeslníci a informační stánky na volném prostranství, hudba a občerstvení
• 13:30 – 15:30 hodin: přírodovědná exkurze Zeleň a barvy kolem Hraničního nádraží

Scéna sousedů u Muzea lokální železnice:
• 15:00 – 16:30 hodin: Vivat Kraslice z Karlovarského kraje
• 16:30 – 18:00 hodin: Landmussign z Horních Frank
• 21:30 hodin: divadelní vystoupení taneční formace Divadlo Continuo z jižních Čech

Program v sobotu 1. července (10:00 až 20:00 hodin)
• Prezentace šesti českých a bavorských příhraničních regionů se svou kulturou a cestovním ruchem na nástupištích v Muzeu lokální železnice
• Umělci, umělečtí řemeslníci a informační stánky na volném prostranství, hudba a občerstvení

Scéna sousedů u Muzea lokální železnice:
• 10:30 – 12:30 hodin: Želiborů, country kapela z jižních Čech
• 13:00 – 15:00 hodin: Skupina Die jungen Wilden aus dem Laabertal, hudba z Horní Falce
• 16:00 – 18:00 hodin: bez hranic / ohne Grenzen, jazzové trio z Plzeňského kraje

Další kulturní akce
– Rysí slavnosti města Železná Ruda na Hraničním nádraží, spojené s výročím 140 let železniční trati Mnichov – Železná Ruda – Plzeň – Praha, ve 22:00 hodin závěrečný ohňostroj
– Lesní akční den spolku WBV Viechtach na lyžařském stadionu Hohenzollern Ski-Stadion u jezera Großer Arbersee (shuttle bus z Bavorské Železné Rudy)

Program v neděli 2. července (10:00 až 18:00 hodin)
• Prezentace šesti českých a bavorských příhraničních regionů se svou kulturou a cestovním ruchem na nástupištích v Muzeu lokální železnice
• Umělci, umělečtí řemeslníci a informační stánky na volném prostranství, hudba a občerstvení
• Zahájení cyklu letních koncertů v Bavorské Železné Rudě, Zwieselu a Frauenau

Scéna sousedů u Muzea lokální železnice:
• 10:30 – 12:30 hodin: Äff-tam-tam, dopolední hudba z Dolního Bavorska
• 13:00 – 14:00 hodin: Plzeňský kraj při zahájení letních koncertů s kapelou Psí dečky
• 15:00 – 16:00 hodin: Horní Falc při zahájení letních koncertů s kapelou Die 6 lustigen Fünf
• 17:00 – 18:00 hodin: Jihočeský kraj při zahájení letních koncertů s kapelou unORGANized Band

Druhá scéna sousedů u hudebního pavilonu ve Zwieselu:
• 14:00 – 15:00 hodin: Horní Franky při zahájení letních koncertů s kapelou Die Wiesenthaler
• 16:00 – 17:00 hodin: Karlovarský kraj při zahájení letních koncertů se souborem Stázka z Teplé
• 18:00 – 19:00 hodin: Dolní Bavorsko při zahájení letních koncertů se skupinou NN

U informačních a uměleckých stánků na volném prostranství před halou strojovny se budou prezentovat:
• Sklářská odborná škola Zwiesel s pracemi žáků na téma „Sousedství – život v Kulturním region Čechy-Bavorsko“
• Kulinářská výkladní skříň Arberland – Bavorský les
• Setkání s Čechami – Kulturní a aktivní cestování
• Evropský region Dunaj-Vltava
• Europe Direct, sídlo Freyung
• Dolnobavorský skanzen Finsterau a Massing
• Umělecké kovářství z jižních Čech a Plzeňského kraje
• Timberart Franz Roßmeisl – řezba řetězovou pilou

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje – rozhovor s náměstkyní hejtmana Ivanou Bartošovou


V rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, který se v regionu snaží o komplexní zlepšení podmínek pro aplikaci inovací a výsledků výzkumu a vývoje v praxi, proběhlo ještě před prázdninami hned několik akcí. S tématem inovací úzce souvisí například i otázka lidských kapacit. Tedy schopnost do regionu přilákat a udržet zde kvalitní vědce, techniky, ale i manažery, kteří dokáží v praxi uplatňovat inovativní myšlenky a postupy. Zásadní podmínkou rozvoje inovací je však i zvyšování celkové úrovně vzdělanosti lidí, kteří v kraji žijí a pracují, stejně jako efektivní a cílená podpora místních vzdělávacích institucí.

Proto byl dne 22. června 2017 realizován workshop s názvem „Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji“, jehož se zúčastnila i Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu.

U této příležitosti jsme Ivaně Bartošové, náměstkyni hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, položili několik otázek:

1. Velmi časté diskusní téma poslední doby je problém nedostatku vzdělaných pracovníků. Vnímá tento problém i Plzeňský kraj a v jakých oblastech konkrétně?

Tento problém se týká všech krajů v ČR, ale v našem kraji jej pociťujme velmi silně. V Plzeňském kraji je míra nezaměstnanosti v rámci celé republiky nejnižší, podniky v našem kraji prosperují a rostou a bohužel se naplňují prognózy demografů o poklesu počtu ekonomicky aktivních obyvatel v důsledku stárnutí a nízké porodnosti v minulých letech.

Za pozitivní však považuji fakt, že se mladým lidem a absolventům škol daří v takové situaci mnohem lépe nalézt pracovní uplatnění. Zaměstnavatelé o ně mají zájem. Ekonomika Plzeňského kraje je nejvíce spojena s průmyslovou výrobou, proto je nedostatek pracovníků velmi intenzivně vnímán v technických oborech, ale v obdobné situaci jsou i obory ostatní.

Na dnešním semináři jsme se věnovali problematice dostatku pracovní síly pro výzkum, vývoj a inovace. Tato oblast je pro ekonomiku Plzeňského kraje a její konkurenceschopnost velmi důležitá, obdobně to vnímají i zaměstnavatelé. Přáli bychom si, aby v Plzeňském kraji byl i nadále dostatek pracovních míst pro absolventy středních i vysokých škol, kteří ve svém uplatnění chtějí nabídnout vysokou odbornost a kvalitu. Úlohou veřejné správy je v této věci především pečovat o kvalitní systém vzdělávací soustavy a zásadní roli v této konkrétní oblasti mají vedle středních škol, i školy vysoké, v našem případě ZČU a LF UK.
2. Může se Plzeňský kraj nějak aktivně do řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly zapojit?

V prvé řadě je třeba se věnovat obyvatelům našeho kraje a zajistit, aby kvalitní vzdělání a následně perspektivní pracovní uplatnění našli v našem regionu a nikoli jinde.

Plzeňský kraj se věnuje především motivaci žáků ke studiu perspektivních oborů. Není jednoduché si správný obor studia vybrat, a je důležité začít se touto volbou zabývat včas. V této otázce může žákům i jejich rodičům pomoci nově otevřené středisko InfoKariéra, které zřídil Plzeňský kraj a které je k dispozici pro všechny zájemce zdarma v Tylově ulici 33 v Plzni.

Úspěšní absolventi středních škol mají ideální podmínky k pokračování studia na vysokých školách. Jako smysluplnou vidím péči o kvalitu studijních programů na ZČU, která může přilákat také studenty z ostatních regionů v ČR i ze zahraničí.

Plzeňský kraj mladým lidem nabízí nejen výborné pracovní uplatnění, ale také dobrou vybavenost a snazší dostupnost bydlení, než je tomu třeba v Praze, a v neposlední řadě i relativně dobrou úroveň mezd. Ukazuje se, že tuto výhodu oceňuje také řada zahraničních studentů či odborných pracovníků. Je pro mne potěšující, že kromě tradičně vysokého počtu zahraničních studentů na LF UK se jejich počet zvyšuje na technických fakultách ZČU, což svědčí o zlepšování dobrého jména nejen těchto vysokých škol, ale i celého Plzeňského kraje.

Na dnešním semináři pracovníci Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje (RRA PK) představili celou řadu velmi zajímavých analýz a hodnocení, které jsou inspirací pro úvahy o tom, jak může Plzeňský kraj v této situaci ještě dále pomoci a především na jakou oblast se zaměřit. V září chystáme další setkání, na kterém se o možnostech podpory budeme radit se členy Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace.

3. Jaké další oblasti jsou dle Vašeho názoru pro podporu vzdělanosti a větší orientaci na znalostní ekonomiku v kraji zásadní?

V rámci znalostní ekonomiky se domnívám, že bude čím dál více růst význam znalostí a dovedností v oblastech informačních a komunikačních technologií. Na dnešním semináři byly prezentovány ukazatele, které vzdělávací nabídku v oblasti ICT na středních i vysokých školách našeho kraje řadí mezi celorepublikovou špičku.

Z poslední doby mne zaujala například ojedinělá aplikace zaměřená na využití dat o předpovědích počasí (www.ventusky.com), která vznikla na půdě ZČU ve spolupráci tří fakult. Takových úspěchů, a nejen z oboru IT, je v kraji více a je zřejmé, že schopné mladé lidi v kraji máme.

Ale zpět k tomu, co dalšího pro zlepšení podmínek pro znalostní ekonomiku můžeme v kraji udělat. Jsem toho názoru, že předně je třeba věnovat pozornost a péči o ty, kteří mají znalosti předávat. To jsou především pedagogové. …. Dělá mi starost snižující se počet studentů pedagogické fakulty ZČU a tak doufám, že mezi návrhy Regionální inovační strategie se i toto téma neztratí.

Děkuji za rozhovor…